Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Unit Hal Ehwal Murid

OBJEKTIF UNIT HEM

 1. Menentukan pentadbiran pengurusan dan pelaksanaan disiplin, juvana, bimbingan dan kaunseling, biasiswa dan asrama sekolah-sekoah dalam daerah diuruskan dengan sempurna. 
 2. Mengawasi pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks, pengurusan RMT dan kesihatan sekol.ah dijalankan dengan balik.
 3. Memastikan pengurusan hal ehwal  ko-kurikulum, pengurusan aktiviti sukan dan permainan selaras dengan aktiviti MSSK dan berjalan lancar. 
 4. Membantu pengurusan pentadbiran am/kakitangan bukan guru dan kewangan peringkat daerah dan sekolah supaya berada dalam keadaan baik dan terurus dengan sempurna. 

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA UNIT HEM

 1.  Membuat pemantauan pengurusan SPBT.
 2. Membuat pemantauan pinjaman buku SPBT.
 3. Membuat pemantauan pentadbiran pengurusan RMT/PSS.
 4. Membuat pemantauan pengurusan kantin sekolah.
 5. Membuat pemantauan pengurusan asrama.
 6. Membuat pemantauan pengurusan bantuan dan biasiswa.
 7. Memanjangkan permohonan lawatan dalam negeri ke JPN.
 8. Mengumpul data/maklumat penagihan dadah.
 9. Mengumpul data/maklumat gangsterism.
 10. Mengumpul data/maklumat ponteng.
 11. Pemantauan khidmat bimbingan dan kaunseling.
 12. Pemantauan urusan ujian urin.
 13. Pemantauan kursus Wajadiri/Pembimbing Rakan Sebaya/Skim Lencana Anti-Dadah/Pelajar Berisiko/Kepimpinan/Pengawas.
 14. Mengumpul maklumat penglibatan pelajar/guru/pekerja dengan dadah.
 15. Mengumpul data disiplin dan salahlaku pelajar.
 16. Menguruskan pertandingan permainan dan olahraga.
 17. Memastikan mesyuarat agung tahunan MSSK/D diadakan.
 18.  Memastikan sekolah-sekolah membuat pungutan yuran.
 19. Menganjurkan kursus kepimpinan kokurikulum.
 20. Pengurusan Hal-Ehwal Kokurikulum
 21. Pengurusan Pertukaran Dan Penempatan Pelajar 

 

TUGAS PENOLONG PPD UNIT HEM   

 1. 1.       SPBT

Perkara-Perkara Penting

a)       Mengedarkan borang-borang yang ditetapkan ke sekolah; SPBT1A, SPBT1B, SPBTI7O, SPBT 190, BTBTR46O, BTBTB 460.

b)      Mengedarkan borang-borang Kew 300V untuk pelupusan.

c)       Mengedarkan borang laporan SPBT

 

                                                                                                    
2. PEMANTAUAN PINJAMAN BUKU SPBT
Perkara-Perkara Penting

a)       Memastikan sekolah mematuhi arahan Kementerian Pendidikan Malaysia
BBT.

b)      Memastikan prosedur permohonan bekatan buku SPBT dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

c)       Memastikan prosedur penerimaan bekalan buku dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

d)      Memastikan prosedur pengagihan buku kepada pelajar dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

e)      Memastikan prosedur pelupusan buku dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

 

 

 1. PENGURUSAN RMT/PSS
  Perkara-perkara Penting

a)       PPD mendapatkan maklumat daripada JPN mengenai pengurusan RMT/PPS.
-      Jumlah murid layak setiap sekolah
-      Jumlah hari
-      Kadar yang diluluskan
-      Tarikh mula dan akhir

b)       Sekolah mengedarkan borang maklumat kelayakan waris kepada semua murid.

c)       Sekolah menapis dan menetapkan jumlah murid layak.

d)      Sekolah menetapkan pengusaha dan membuat perjanjian dengannya.

e)       PPD memantau perjalanan/pengurusan RMT/PSS.

f)        Sekolah menghantar Laporan dan masa ke masa.

g)       Mengadakan kursus/taklimat/bengkel kepada pihak sekolah/pengusaha bagi menjamin tahap keberkesanan dan keselamatan program tersebut kepada murid yang terlibat.

 

 

4. PENGURUSAN KANTIN
Perkara-perkara penting

a)       Sekolah mengeluarkan iklan tender kantin.

b)      Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pemilihan selepas tarikh tutup.

c)       Mengembalikan cagaran kepada yang tidak berjaya.

d)      Mengadakan penjanjian di antara pengusaha kantin yang berjaya dengan pihak   

      sekolah.

e)      Memantau penjalanan pengurusan kantin.

 

 

PENGURUSAN ASRAMA

Perkara-Perkara Penting

a)       Memastikan bilangan penghuni selaras dengan peruntukan kewangan.

b)      Pengusaha makanan mengikut prosedur tender dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

 

PEMANTAUAN PENGURUSAN BANTUAN DAN BIASISWA

Perkara-Perkara Penting:

a)       Memastikan semua sekolah mematuhi pekeliling.

b)      Memastikan pihak sekolah mengeluarkan borang permohonan biasiswa.

c)       Memastikan pihak sekolah memproses borang permohonan biasiswa.

d)      Memastikan pihak sekolah menyediakan senarai pelajar layak menerima biasiswa.

e)      Memastikan pihak sekotah menghantar senarai nama kepada pihak berkenaan.

 

 

MEMANJANG PERMOHONAN LAWATAN DALAM NEGERI KE JPN.

Perkara-Perkara Penting.

a)       Permohonan lawatan dalam negeri mestilah mengikut Undang-Undang PeIancongan Sekolah 1957 dan dikemukakan kepada Pendaftar Sekolah sekolah dalam 6 salinan supaya sampai kepadanya 3 minggu bagi dalam negeri dan 5 minggu bagi luar negeri sebelum tarikh melawat/melancong.

b)       Lawatan dalam negeri bermaksud lawatan dalam negeri Kedah sahaja.

 

 

PENGURUSAN PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PELAJAR

 

 1. Penempatan Pelajar Tahun 1 Dan Tingkatan 1
  Aktiviti
  a)            Urusan Pengisian Borang (Borang KSM)
  b)            Urusan Penyemakan Borang
  c)            Urusan Penempatan Pelajar
  d)            Urusan Semakan Borang Dan Dokumen Berkaitan
  e)            Urusan Surat Menyurat

 

 1. Penempatan Pelajar Tingkatan 4 Sains
  Aktiviti
  a)            Urusan Maklumat Pencapaian Pelajar Terutama Mata Pelajaran Sains Dan Matematik
  b)            Urusan Menyemak Keputusan PMR
  c)            Urusan Borang Permohonan Memasuki Aliran 4 Sains
  d)            Urusan Menempatkan Pelajar Yang Layak.

  

 1. Penempatan Petajar Tingkatan 6 Bawah
  Aktiviti
  a)            Urusan Syarat dan Kriteria Layak Masuk Ke Tingkatan 6
  b)            Urusan Menyemak Keputusan 5PM
  c)            Urusan Mengetuarkan Surat Tawaran
  d)            Urusan Rayuan CaIon

 

 1. Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi
  Aktiviti
  a)            TakLimat Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi
  b)            Urusan Mengedarkan Borang Prestasi
  c)            Urusan Mengumpul Borang Prestasi
  d)            Urusan Memasukkan Markah Prestasi
  e)            Urusan Panel Pergerakan Gaji

 

 1. Pertukaran Pelajar
  Aktiviti
  a)            Pertukaran PeIajar Antara Negeri
  b)            Pertukaran Pelajar Antara Daerah
  c)            Pertukarar Pelajar Dalam Daerah
  d)            Urusan Semakan Borang dan Dokumen Berkaitan
  e)            Urusan Surat Menyurat 

 

 

Maklum Balas

Hubungi Kami

Pejabat Pendidikan Daerah Pendang
d/a Sekolah Kebangsaan Haji Abdul Rahman
06650 Simpang Empat
Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Tel: 04-7647919/23 || Fax: 04-7647925
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

000503008
Hari ini
499

IP Anda: 35.175.190.77
Masa Pelayan: 2018-12-13 11:51:16
Go to top