Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hak Cipta

Hak Cipta Terpelihara © 2014 - Pejabat Pendidikan Daerah Pendang 

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Maklum Balas

Hubungi Kami

Pejabat Pendidikan Daerah Pendang
d/a Sekolah Kebangsaan Haji Abdul Rahman
06650 Simpang Empat
Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Tel: 04-7647919/23 || Fax: 04-7647925
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

000502983
Hari ini
474

IP Anda: 35.175.190.77
Masa Pelayan: 2018-12-13 11:33:29
Go to top