Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

DATA BERAKHIR 14 JANUARI 2019

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBOR PANJANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 3 0 47 45 0 85 7 0 0 92
TAHUN DUA 4 0 49 52 0 99 2 0 0 101
TAHUN TIGA 3 0 38 37 0 73 2 0 0 75
TAHUN EMPAT 4 0 58 40 0 96 2 0 0 98
TAHUN LIMA 4 0 47 55 0 98 4 0 0 102
TAHUN ENAM 4 0 39 49 0 82 6 0 0 88
JUMLAH 22 0 278 278 0 533 23 0 0 556
2

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG DURIAN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 16 30 0 32 14 0 0 46
TAHUN DUA 1 0 15 16 0 20 11 0 0 31
TAHUN TIGA 2 0 21 17 0 23 15 0 0 38
TAHUN EMPAT 2 0 19 21 0 25 15 0 0 40
TAHUN LIMA 2 0 16 22 0 23 15 0 0 38
TAHUN ENAM 2 0 26 22 0 29 19 0 0 48
JUMLAH 11 0 113 128 0 152 89 0 0 241
3

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK ASAM

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 2 0 12 0 0 12 0 0 0 12
TAHUN SATU 2 0 14 19 0 33 0 0 0 33
TAHUN DUA 2 0 26 17 0 43 0 0 0 43
TAHUN TIGA 2 0 28 20 0 48 0 0 0 48
TAHUN EMPAT 2 0 24 20 0 44 0 0 0 44
TAHUN LIMA 2 0 21 24 0 45 0 0 1 45
TAHUN ENAM 2 0 24 18 0 42 0 0 0 42
JUMLAH 14 0 149 118 0 267 0 0 1 267
4

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RAWA

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 23 21 0 44 0 0 0 44
TAHUN DUA 2 0 24 25 0 49 0 0 0 49
TAHUN TIGA 2 0 28 25 0 53 0 0 0 53
TAHUN EMPAT 2 0 20 16 0 36 0 0 0 36
TAHUN LIMA 2 0 23 20 0 43 0 0 1 43
TAHUN ENAM 2 0 25 22 0 47 0 0 0 47
JUMLAH 12 0 143 129 0 272 0 0 1 272
5

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU JUSOH

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 35 33 0 68 0 0 0 68
TAHUN DUA 2 0 31 26 0 57 0 0 0 57
TAHUN TIGA 2 0 32 29 0 61 0 0 0 61
TAHUN EMPAT 2 0 31 21 0 52 0 0 0 52
TAHUN LIMA 2 0 27 23 0 50 0 0 0 50
TAHUN ENAM 2 0 28 35 0 63 0 0 0 63
JUMLAH 12 0 184 167 0 351 0 0 0 351
6

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR BESAR

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 8 9 0 17 0 0 0 17
TAHUN DUA 1 0 7 14 0 21 0 0 0 21
TAHUN TIGA 1 0 6 11 0 17 0 0 0 17
TAHUN EMPAT 1 0 12 9 0 21 0 0 0 21
TAHUN LIMA 1 0 8 6 0 14 0 0 0 14
TAHUN ENAM 1 0 4 5 0 9 0 0 0 9
JUMLAH 6 0 45 54 0 99 0 0 0 99
7

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN BKT CHORAS

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 29 31 0 60 0 0 0 60
TAHUN DUA 2 0 40 28 0 68 0 0 0 68
TAHUN TIGA 2 0 33 19 0 52 0 0 0 52
TAHUN EMPAT 2 0 29 24 0 53 0 0 0 53
TAHUN LIMA 2 0 27 24 0 51 0 0 0 51
TAHUN ENAM 2 0 25 25 0 50 0 0 0 50
JUMLAH 12 0 183 151 0 334 0 0 0 334
8

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN BKT RAYA DALAM

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 25 26 0 51 0 0 0 51
TAHUN DUA 2 0 25 21 0 46 0 0 0 46
TAHUN TIGA 2 0 20 23 0 43 0 0 0 43
TAHUN EMPAT 2 0 20 28 0 48 0 0 0 48
TAHUN LIMA 2 0 20 23 0 43 0 0 0 43
TAHUN ENAM 2 0 29 22 0 51 0 0 0 51
JUMLAH 12 0 139 143 0 282 0 0 0 282
9

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ABDUL RAHMAN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 4 0 16 9 0 25 0 0 0 25
TAHUN SATU 2 0 25 29 0 53 1 0 0 54
TAHUN DUA 2 0 34 20 0 54 0 0 0 54
TAHUN TIGA 2 0 31 19 0 50 0 0 0 50
TAHUN EMPAT 2 0 23 29 0 51 1 0 0 52
TAHUN LIMA 2 0 20 19 0 39 0 0 0 39
TAHUN ENAM 2 0 26 17 0 43 0 0 0 43
JUMLAH 16 0 175 142 0 315 2 0 0 317
10

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN CHAROK KUDONG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 24 16 0 40 0 0 0 40
TAHUN DUA 2 0 28 12 0 40 0 0 0 40
TAHUN TIGA 1 0 12 20 0 32 0 0 0 32
TAHUN EMPAT 2 0 20 25 0 45 0 0 0 45
TAHUN LIMA 1 0 13 16 0 29 0 0 0 29
TAHUN ENAM 1 0 13 17 0 30 0 0 0 30
JUMLAH 9 0 110 106 0 216 0 0 0 216
11

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN GUAR KEPAYANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 18 16 0 34 0 0 0 34
TAHUN DUA 2 0 21 17 0 38 0 0 0 38
TAHUN TIGA 2 0 24 15 0 39 0 0 0 39
TAHUN EMPAT 2 0 26 21 0 47 0 0 0 47
TAHUN LIMA 2 0 25 29 0 54 0 0 0 54
TAHUN ENAM 2 0 17 19 0 36 0 0 0 36
JUMLAH 12 0 131 117 0 248 0 0 0 248
12

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN KG RAMBAI

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 10 7 0 17 0 0 0 17
TAHUN DUA 1 0 14 16 0 30 0 0 0 30
TAHUN TIGA 2 0 26 12 0 38 0 0 0 38
TAHUN EMPAT 1 0 16 13 0 29 0 0 0 29
TAHUN LIMA 1 0 14 12 0 26 0 0 0 26
TAHUN ENAM 1 0 16 9 0 25 0 0 0 25
JUMLAH 7 0 96 69 0 165 0 0 0 165
13

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN KG CHEGAR

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 25 23 0 48 0 0 0 48
TAHUN DUA 2 0 21 17 0 38 0 0 0 38
TAHUN TIGA 2 0 24 24 0 48 0 0 0 48
TAHUN EMPAT 2 0 33 25 0 58 0 0 0 58
TAHUN LIMA 2 0 24 16 0 40 0 0 0 40
TAHUN ENAM 2 0 23 20 0 43 0 0 0 43
JUMLAH 12 0 150 125 0 275 0 0 0 275
14

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 6 0 27 14 0 40 1 0 0 41
TAHUN SATU 4 0 54 64 0 117 1 0 0 118
TAHUN DUA 4 0 58 79 0 137 0 0 0 137
TAHUN TIGA 4 0 59 66 0 125 0 0 0 125
TAHUN EMPAT 4 0 66 60 0 126 0 0 0 126
TAHUN LIMA 4 0 63 60 0 123 0 0 0 123
TAHUN ENAM 4 0 61 48 0 109 0 0 0 109
JUMLAH 30 0 388 391 0 777 2 0 0 779
15

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BARU

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 29 29 0 48 10 0 0 58
TAHUN DUA 2 0 37 28 0 57 8 0 0 65
TAHUN TIGA 2 0 31 32 0 51 12 0 0 63
TAHUN EMPAT 2 0 32 27 0 51 8 0 0 59
TAHUN LIMA 2 0 37 31 0 59 9 0 0 68
TAHUN ENAM 3 0 43 30 0 65 8 0 0 73
JUMLAH 13 0 209 177 0 331 55 0 0 386
16

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 3 0 11 6 0 14 3 0 0 17
TAHUN SATU 3 0 44 37 0 69 12 0 0 81
TAHUN DUA 3 0 38 40 0 71 7 0 0 78
TAHUN TIGA 3 0 45 36 0 66 15 0 0 81
TAHUN EMPAT 3 0 37 43 0 74 6 0 0 80
TAHUN LIMA 3 0 45 42 0 76 11 0 0 87
TAHUN ENAM 3 0 44 40 0 76 8 0 0 84
JUMLAH 21 0 264 244 0 446 62 0 0 508
17

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH MERAH

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 33 32 0 65 0 0 0 65
TAHUN DUA 2 0 23 28 0 51 0 0 0 51
TAHUN TIGA 2 0 29 24 0 53 0 0 0 53
TAHUN EMPAT 2 0 34 33 0 67 0 0 0 67
TAHUN LIMA 2 0 21 35 0 56 0 0 0 56
TAHUN ENAM 2 0 37 28 0 65 0 0 0 65
JUMLAH 12 0 177 180 0 357 0 0 0 357
18

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTEH

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 36 32 0 68 0 0 0 68
TAHUN DUA 2 0 32 32 0 64 0 0 0 64
TAHUN TIGA 2 0 34 33 0 67 0 0 0 67
TAHUN EMPAT 2 0 30 24 0 54 0 0 0 54
TAHUN LIMA 3 0 48 34 0 82 0 0 0 82
TAHUN ENAM 3 0 39 34 0 73 0 0 0 73
JUMLAH 14 0 219 189 0 408 0 0 0 408
19

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN HJ MOHAMAD ARIFF

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 18 28 0 46 0 0 0 46
TAHUN DUA 2 0 28 23 0 51 0 0 0 51
TAHUN TIGA 2 0 17 24 0 41 0 0 0 41
TAHUN EMPAT 2 0 27 17 0 44 0 0 0 44
TAHUN LIMA 2 0 21 19 0 40 0 0 0 40
TAHUN ENAM 2 0 25 25 0 50 0 0 0 50
JUMLAH 12 0 136 136 0 272 0 0 0 272
20

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JENUN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 3 0 11 4 0 14 1 0 0 15
TAHUN SATU 3 0 40 34 0 74 0 0 0 74
TAHUN DUA 3 0 37 37 0 74 0 0 0 74
TAHUN TIGA 3 0 36 38 0 74 0 0 0 74
TAHUN EMPAT 3 0 26 49 0 75 0 0 0 75
TAHUN LIMA 3 0 42 37 0 79 0 0 0 79
TAHUN ENAM 2 0 29 32 0 61 0 0 0 61
JUMLAH 20 0 221 231 0 451 1 0 0 452
21

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JAMBUL

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 11 15 0 26 0 0 0 26
TAHUN DUA 2 0 26 13 0 39 0 0 0 39
TAHUN TIGA 1 0 23 14 0 37 0 0 0 37
TAHUN EMPAT 1 0 17 14 0 31 0 0 0 31
TAHUN LIMA 1 0 10 11 0 21 0 0 0 21
TAHUN ENAM 2 0 12 21 0 33 0 0 0 33
JUMLAH 8 0 99 88 0 187 0 0 0 187
22

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT GENTING

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 11 12 0 15 8 0 0 23
TAHUN DUA 1 0 12 10 0 16 6 0 0 22
TAHUN TIGA 1 0 16 12 0 26 2 0 0 28
TAHUN EMPAT 1 0 16 13 0 25 4 0 0 29
TAHUN LIMA 1 0 14 11 0 21 4 0 0 25
TAHUN ENAM 1 0 12 8 0 17 3 0 0 20
JUMLAH 6 0 81 66 0 120 27 0 0 147
23

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA RIMAU

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 12 10 0 22 0 0 0 22
TAHUN DUA 1 0 10 11 0 21 0 0 0 21
TAHUN TIGA 1 0 11 10 0 21 0 0 0 21
TAHUN EMPAT 1 0 6 8 0 13 1 0 0 14
TAHUN LIMA 1 0 10 7 0 17 0 0 0 17
TAHUN ENAM 1 0 6 12 0 16 2 0 0 18
JUMLAH 6 0 55 58 0 110 3 0 0 113
24

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK TAI

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 24 26 0 50 0 0 0 50
TAHUN DUA 2 0 36 33 0 69 0 0 0 69
TAHUN TIGA 2 0 33 31 0 64 0 0 0 64
TAHUN EMPAT 2 0 32 30 0 62 0 0 0 62
TAHUN LIMA 2 0 26 44 0 70 0 0 0 70
TAHUN ENAM 2 0 34 34 0 68 0 0 0 68
JUMLAH 12 0 185 198 0 383 0 0 0 383
25

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MAT DAHAN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 12 9 0 21 0 0 0 21
TAHUN DUA 1 0 13 9 0 22 0 0 0 22
TAHUN TIGA 1 0 12 15 0 27 0 0 0 27
TAHUN EMPAT 1 0 13 12 0 25 0 0 0 25
TAHUN LIMA 1 0 12 7 0 19 0 0 0 19
TAHUN ENAM 1 0 10 16 0 26 0 0 0 26
JUMLAH 6 0 72 68 0 140 0 0 0 140
26

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IBRAHIM

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 4 0 16 11 0 24 3 0 0 27
TAHUN SATU 3 0 43 37 0 70 10 0 0 80
TAHUN DUA 3 0 32 34 0 62 4 0 0 66
TAHUN TIGA 3 0 48 41 0 78 11 0 0 89
TAHUN EMPAT 3 0 33 30 0 59 4 0 0 63
TAHUN LIMA 3 0 41 33 0 67 7 0 0 74
TAHUN ENAM 3 0 45 29 0 70 4 0 0 74
JUMLAH 22 0 258 215 0 430 43 0 0 473
27

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN BENDANG RAJA

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 16 13 0 23 6 0 0 29
TAHUN DUA 1 0 15 9 0 20 4 0 0 24
TAHUN TIGA 1 0 18 9 0 17 10 0 0 27
TAHUN EMPAT 1 0 12 7 0 12 7 0 0 19
TAHUN LIMA 1 0 22 9 0 25 6 0 0 31
TAHUN ENAM 1 0 15 7 0 20 2 0 0 22
JUMLAH 6 0 98 54 0 117 35 0 0 152
28

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PULAI TOKAI

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 9 7 0 16 0 0 0 16
TAHUN DUA 1 0 7 12 0 19 0 0 0 19
TAHUN TIGA 1 0 16 11 0 27 0 0 0 27
TAHUN EMPAT 1 0 9 7 0 16 0 0 0 16
TAHUN LIMA 1 0 5 5 0 10 0 0 0 10
TAHUN ENAM 1 0 9 12 0 21 0 0 0 21
JUMLAH 6 0 55 54 0 109 0 0 0 109
29

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA MENGKUANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 2 0 24 20 0 44 0 0 0 44
TAHUN DUA 1 0 20 13 0 33 0 0 0 33
TAHUN TIGA 2 0 25 26 0 51 0 0 0 51
TAHUN EMPAT 2 0 28 21 0 49 0 0 0 49
TAHUN LIMA 2 0 28 29 0 57 0 0 0 57
TAHUN ENAM 2 0 24 26 0 50 0 0 0 50
JUMLAH 11 0 149 135 0 284 0 0 0 284
30

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN HUJUNG KETON

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 8 13 0 17 4 0 0 21
TAHUN DUA 1 0 14 4 0 16 2 0 0 18
TAHUN TIGA 1 0 12 7 0 14 5 0 0 19
TAHUN EMPAT 1 0 5 8 0 11 2 0 0 13
TAHUN LIMA 1 0 9 12 0 19 2 0 0 21
TAHUN ENAM 1 0 7 11 0 14 4 0 0 18
JUMLAH 6 0 55 55 0 91 19 0 0 110
31

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA MAK INSUN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 2 0 8 2 0 8 2 0 0 10
TAHUN SATU 2 0 19 26 0 42 3 0 0 45
TAHUN DUA 2 0 41 27 0 62 6 0 0 68
TAHUN TIGA 2 0 38 24 0 60 2 0 0 62
TAHUN EMPAT 2 0 33 29 0 58 4 0 0 62
TAHUN LIMA 2 0 17 30 0 47 0 0 0 47
TAHUN ENAM 2 0 22 29 0 49 2 0 0 51
JUMLAH 14 0 178 167 0 326 19 0 0 345
32

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDANG 2

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 3 0 38 31 0 69 0 0 0 69
TAHUN DUA 3 0 38 36 0 74 0 0 0 74
TAHUN TIGA 2 0 27 40 0 67 0 0 0 67
TAHUN EMPAT 3 0 36 40 0 76 0 0 0 76
TAHUN LIMA 2 0 23 32 0 55 0 0 0 55
TAHUN ENAM 2 0 32 28 0 60 0 0 0 60
JUMLAH 15 0 194 207 0 401 0 0 0 401
33

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SIPUT

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 5 7 0 8 4 0 0 12
TAHUN DUA 1 0 10 11 0 17 4 0 0 21
TAHUN TIGA 1 0 7 4 0 9 2 0 0 11
TAHUN EMPAT 1 0 10 5 0 13 2 0 0 15
TAHUN LIMA 1 0 4 4 0 7 1 0 0 8
TAHUN ENAM 1 0 8 11 0 18 1 0 0 19
JUMLAH 6 0 44 42 0 72 14 0 0 86
34

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BOON TEIK

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 11 13 0 6 18 0 0 24
TAHUN DUA 1 0 9 7 0 1 15 0 0 16
TAHUN TIGA 1 0 11 7 0 2 16 0 0 18
TAHUN EMPAT 1 0 13 10 0 1 22 0 0 23
TAHUN LIMA 1 0 5 10 0 1 14 0 0 15
TAHUN ENAM 1 0 9 11 0 1 19 0 0 20
JUMLAH 6 0 58 58 0 12 104 0 0 116
35

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JUNUN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 7 5 0 8 4 0 0 12
TAHUN DUA 1 0 0 7 0 3 4 0 0 7
TAHUN TIGA 1 0 2 4 0 3 3 0 0 6
TAHUN EMPAT 1 0 3 8 0 5 6 0 0 11
TAHUN LIMA 1 0 2 5 0 2 5 0 0 7
TAHUN ENAM 1 0 4 6 0 8 2 0 0 10
JUMLAH 6 0 18 35 0 29 24 0 0 53
36

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEANG CHENG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 11 9 0 8 12 0 0 20
TAHUN DUA 1 0 13 9 0 9 13 0 0 22
TAHUN TIGA 1 0 13 9 0 4 18 0 0 22
TAHUN EMPAT 1 0 12 13 0 4 21 0 0 25
TAHUN LIMA 1 0 13 12 0 4 21 0 0 25
TAHUN ENAM 1 0 15 15 0 4 26 0 0 30
JUMLAH 6 0 77 67 0 33 111 0 0 144
37

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUKIT JENUN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2
TAHUN DUA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
TAHUN TIGA 1 0 2 2 0 0 4 0 0 4
TAHUN EMPAT 1 0 4 1 0 0 5 0 0 5
TAHUN LIMA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
TAHUN ENAM 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2
JUMLAH 6 0 9 6 0 0 15 0 0 15
38

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH RENDAH ISLAM TARBIAH AL-AWLADIAH

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN SATU 1 0 12 6 0 18 0 0 0 18
TAHUN DUA 1 0 16 10 0 26 0 0 0 26
TAHUN TIGA 1 0 18 9 0 27 0 0 0 27
TAHUN EMPAT 1 0 20 10 0 30 0 0 0 30
TAHUN LIMA 1 0 18 5 0 23 0 0 0 23
TAHUN ENAM 1 0 12 4 0 16 0 0 0 16
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN TIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN EMPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 6 0 96 44 0 140 0 0 0 140
39

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOKAI

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 4 0 42 35 0 57 20 0 0 77
TINGKATAN DUA 3 0 48 38 0 68 18 0 0 86
TINGKATAN TIGA 3 0 42 31 0 58 15 0 0 73
TINGKATAN EMPAT 4 0 50 36 0 68 18 0 0 86
TINGKATAN LIMA 4 0 46 35 0 51 30 0 0 81
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 18 0 228 175 0 302 101 0 0 403
40

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBOR PANJANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 9 0 108 95 0 194 9 0 0 203
TINGKATAN DUA 9 0 118 122 0 216 24 0 0 240
TINGKATAN TIGA 8 0 113 93 0 192 14 0 0 206
TINGKATAN EMPAT 8 0 94 128 0 199 23 0 0 222
TINGKATAN LIMA 7 0 97 126 0 203 20 0 0 223
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 3 0 5 33 0 38 0 0 0 38
JUMLAH 44 0 535 597 0 1042 90 0 0 1132
41

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER PUTEH DALAM

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 5 0 21 11 0 31 1 0 0 32
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 3 0 30 35 0 65 0 0 0 65
TINGKATAN DUA 3 0 30 34 0 64 0 0 0 64
TINGKATAN TIGA 3 0 34 27 0 61 0 0 0 61
TINGKATAN EMPAT 3 0 30 31 0 61 0 0 0 61
TINGKATAN LIMA 4 0 34 28 0 62 0 0 0 62
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 21 0 179 166 0 344 1 0 0 345
42

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH MERAH

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 5 0 18 7 0 25 0 0 0 25
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 4 0 51 53 0 104 0 0 0 104
TINGKATAN DUA 4 0 75 57 0 132 0 0 0 132
TINGKATAN TIGA 4 0 39 57 0 96 0 0 0 96
TINGKATAN EMPAT 5 0 53 53 0 106 0 0 0 106
TINGKATAN LIMA 5 0 67 47 0 114 0 0 0 114
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 27 0 303 274 0 577 0 0 0 577
43

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED IBRAHIM

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 3 0 12 6 0 15 3 0 0 18
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 6 0 60 60 0 111 9 0 0 120
TINGKATAN DUA 5 0 69 61 0 118 12 0 0 130
TINGKATAN TIGA 5 0 68 67 0 119 16 0 0 135
TINGKATAN EMPAT 6 0 80 77 0 151 6 0 0 157
TINGKATAN LIMA 6 0 58 86 0 134 10 0 0 144
TINGKATAN ENAM RENDAH 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 3 0 15 30 0 44 1 0 0 45
JUMLAH 37 0 362 387 0 692 57 0 0 749
44

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEK MODEL KHAS BUKIT JENUN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 6 0 31 11 0 30 12 0 0 42
TAHUN SATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN TIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAHUN EMPAT 1 0 5 11 0 16 0 0 0 16
TAHUN LIMA 1 0 5 18 0 23 0 0 0 23
TAHUN ENAM 1 0 11 11 0 22 0 0 0 22
KELAS KHAS RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 6 0 74 92 0 159 7 0 0 166
TINGKATAN DUA 6 0 72 96 0 160 8 0 0 168
TINGKATAN TIGA 6 0 76 74 0 141 9 0 0 150
TINGKATAN EMPAT 5 0 60 80 0 131 9 0 0 140
TINGKATAN LIMA 5 0 65 78 0 133 10 0 0 143
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 37 0 399 471 0 815 55 0 0 870
45

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU TEMENGGUNG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 6 0 72 74 0 146 0 0 0 146
TINGKATAN DUA 5 0 57 74 0 131 0 0 0 131
TINGKATAN TIGA 5 0 58 59 0 117 0 0 0 117
TINGKATAN EMPAT 7 0 82 87 0 169 0 0 0 169
TINGKATAN LIMA 6 0 49 83 0 132 0 0 0 132
TINGKATAN ENAM RENDAH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 3 0 16 27 0 41 2 0 0 43
JUMLAH 34 0 334 404 0 736 2 0 0 738
46

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOBIAR

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 3 0 17 3 0 19 1 0 0 20
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 3 0 34 36 0 70 0 0 0 70
TINGKATAN DUA 3 0 38 47 0 85 0 0 0 85
TINGKATAN TIGA 3 0 41 52 0 93 0 0 0 93
TINGKATAN EMPAT 3 0 48 42 0 90 0 0 0 90
TINGKATAN LIMA 3 0 32 46 0 78 0 0 0 78
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 18 0 210 226 0 435 1 0 0 436
47

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 11 0 126 139 0 246 19 0 0 265
TINGKATAN DUA 10 0 103 104 0 189 18 0 1 207
TINGKATAN TIGA 11 0 119 157 0 257 19 0 0 276
TINGKATAN EMPAT 12 1 122 132 0 226 28 0 0 254
TINGKATAN LIMA 10 0 113 119 0 208 24 0 0 232
TINGKATAN ENAM RENDAH 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 5 0 14 52 0 62 4 0 0 66
JUMLAH 64 1 597 703 0 1188 112 0 1 1300
48

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
KELAS KHAS MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 6 0 64 69 0 108 25 0 0 133
TINGKATAN DUA 6 0 84 81 0 122 43 0 0 165
TINGKATAN TIGA 6 0 86 74 0 130 30 0 0 160
TINGKATAN EMPAT 7 0 72 78 0 130 20 0 0 150
TINGKATAN LIMA 7 0 72 81 0 125 28 0 0 153
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 32 0 378 383 0 615 146 0 0 761
49

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

SMA MA'AHAD TAHFIZ AL-ABIDIN

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 2 0 34 35 0 69 0 0 0 69
TINGKATAN DUA 2 0 31 29 0 60 0 0 0 60
TINGKATAN TIGA 2 0 26 31 0 57 0 0 0 57
TINGKATAN EMPAT 2 0 16 28 0 44 0 0 0 44
TINGKATAN LIMA 2 0 22 27 0 49 0 0 0 49
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 10 0 129 150 0 279 0 0 0 279
50

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

MA'AHAD AL IMAM AL SYAFIE

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 1 0 37 0 0 37 0 0 0 37
TINGKATAN DUA 1 0 22 0 0 22 0 0 0 22
TINGKATAN TIGA 1 0 22 0 0 22 0 0 0 22
TINGKATAN EMPAT 1 0 17 0 0 17 0 0 0 17
TINGKATAN LIMA 1 0 22 0 0 22 0 0 0 22
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 5 0 120 0 0 120 0 0 0 120
51

Data Murid Mengikut Tingkatan/Tahun

MAKTAB MAHMUD PENDANG

 
Tingkatan/Tahun Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
PERALIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN SATU 2 0 42 40 0 82 0 0 0 82
TINGKATAN DUA 2 0 37 41 0 78 0 0 0 78
TINGKATAN TIGA 2 0 36 38 0 74 0 0 0 74
TINGKATAN EMPAT 2 0 25 29 0 54 0 0 0 54
TINGKATAN LIMA 2 0 27 37 0 64 0 0 0 64
TINGKATAN ENAM RENDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINGKATAN ENAM ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 10 0 167 185 0 352 0 0 0 352
 
 
 

Penggal Persekolahan

Penggal

Mula

Akhir

1

01.01.2019

21.03.2019

2

 31.03.2019

23.05.2019

3

09.06.2019

08.08.2019

4

18.08.2019

21.11.2019

TARIKH PEPERIKSAAN

Peperiksaan

Kaedah

Tarikh

UPSR

Bertulis

19 Sept. 2019

23 - 26 Sept. 2019

PT3

Pelbagai Instrumen

Geografi

8 - 27 Jul. 2019

Sejarah

2 - 25 Mei 2019

Lisan 

Bertutur

1 - 30 Ogos 2019

Mendengar (BM)

19 - 20 Ogos 2019

Mendengar (BI)

10-20 Ogos 2019

Tilawah & Hafazan

17 - 27 Sept 2019

Bertulis

30 Sep - 6 Okt 2019

   STAM

Lisan

16 – 27 Jul 2019

Bertulis

15 - 17, 21 -22 Oktober 2019

SPM

Lisan
Bertulis 

4 Jun - 30 Jul 2019
13 Nov - 13 Dis 2019

MEJA BANTUAN/PAUTAN

 SPS

Modul Pengurusan Sekolah : emisonline@moe.gov.my
Tel: 03-88721457, 03-88846545, 03-88846066 
Modul Pengurusan Guru : helpdesk_smg@moe.gov.my
Tel: 03-88849443, 03-88849457 
Modul Pengurusan Murid : apdm.team@moe.gov.my
Tel: 03-88849415, 03-8884945

MEJA BANTUAN 1BETARINET

Bantuan Teknikal: 018-7998787

Email: moesupport@ytlcomms.my

Aduan Kerosakan ICT 

Support Ticketing System 

 PBS

Tel : 03-88843158 
Isnin - Jumaat 
8.30 pagi hingga 5.00 petang 
Rehat : 1.00 tgh - 2.00 ptg 
Kecuali Jumaat : 12.15 tgh - 2.45 ptg 
Faksimili : 03-88843156 
Emel :  helpdesk.sppbs@moe.gov.my

Maklum Balas / Aduan

Hubungi Kami

Pejabat Pendidikan Daerah Pendang
d/a Sekolah Kebangsaan Haji Abdul Rahman
06650 Simpang Empat
Alor Setar, Kedah Darul Aman.
Tel: 04-7647919/23 || Fax: 04-7647925
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jumlah Pelawat

119198
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
497
2047
114767
3543
7741
119198

Your IP: 3.236.8.46
11-07-2020 07:43
Go to top