SENARAI MAKLUMAT STAF PELAKSANA

1

NORLIZA BINTI ISMAIL

KETUA PEMBANTU TADBIR

N22

HAKIKI

2

TOIBAH BINTI AZEMI

PEMBANTU TADBIR

N22(KUP)

HAKIKI

3

BEDAH BINTI SAID @ AWANG

PEMBANTU TADBIR

N22(KUP)

HAKIKI

4

RUZAINI BINTI AYOB

PEMBANTU TADBIR

N22(KUP)

HAKIKI

5

JASMIZA BINTI OTHMAN

PEMBANTU TADBIR

N19

HAKIKI

6

MAZLIZA BINTI FALIL

PEMBANTU TADBIR

N19

HAKIKI

7

NUR AINI BINTI ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR

N22(KUP)

HAKIKI

8

RUHANA BINTI DERANI

PEMBANTU TADBIR (KEW)

W22(KUP)

HAKIKI

9

NURUL ANIRAH BINTI ABDULLAH

PEMBANTU TADBIR (KEW)

W19

PINJAM

10

ZALINA BINTI ISMAIL

PEMBANTU TADBIR

N19

PINJAM

11

ROSESHILAWATI BINTI OSMAN

PEMBANTU TADBIR

N19

PINJAM

12

NOOR HAIFIZA BINTI SAKARIA @ ZAKARIA

PEMBANTU AM PEJABAT

N11

HAKIKI

13

MOHD RIZWAN BIN MAHMUD

PEKERJA RENDAH AWAM

H11

PINJAM

14

ROSLAN BIN ABDULLAH

PEKERJA RENDAH AWAM

H11

PINJAM

15

AZRI BIN ABDULLAH

PEKERJA RENDAH AWAM

H11

PINJAM

16

ABDUL AZIZ BIN ENDUT

PEKERJA RENDAH AWAM

H11

PINJAM

17

ZAKARIA BIN MORAD

PEKERJA RENDAH AWAM

H11

PINJAM

18

JOHARI BIN AYUB

PEKERJA RENDAH AWAM

H11

PINJAM