Fungsi Unit  Psikologi & Kaunseling

 1. Melaksanakan program pembangunan modal insan berdasarkan pendekatan psikologi merangkumi aspek pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi.
 2. Membina modul program pembangunan modal insan.
 3. Membantu melaksanakan aktiviti pemantauan, penyelidikan danpembangunan modal insan.
 4. Memberi khidmat konsultasi berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling.
 5. Membantu membangun, mentadbir dan menyediakan ujian psikologi.
 6. Menyenggara, menyimpan dan mengedar alat-alat ujian dan inventori psikologi.
 7. Membantu memberi input psikologi untuk tujuan pembangunan, pencegahan dan pemulihan . Memberi khidmat psikologi kaunseling
 8. Melaksanakan aktiviti kaunseling yang merangkumi aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan, intervensi, pencegahan dan pemulihan.
 9. Menjalankan khidmat kaunseling secara individu dan kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling perkahwinan, tele-kaunseling, khidmat konsultasi dan intervensi krisis.
 10. Menyediakan laporan berkaitanperkhidmatan kaunseling.
 11. Menyediakan laporan pemantauan bagi tujuan rekod, pelaporan dan penambahbaikan kualiti perkhidmatan kaunseling. Mengurus pegawai berprestasi rendah dan bermasalah
 12. Menyediakan cadangan keperluan alat-alat ujian dan inventori psikologi yang sesuai.
 13. Melaksana aktiviti program latihan dalam urusan pentadbir, interpretasi alat ujian dan inventori psikologi.
 1. Melaksanakan aktiviti kaunseling yang merangkumi aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan, intervensi, pencegahan dan pemulihan.
 2. Menjalankan khidmat kaunseling secara individu dan kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling perkahwinan, tele-kaunseling, khidmat konsultasi dan intervensi krisis.
 3. Menyediakan laporan berkaitanperkhidmatan kaunseling.
 4. Menyediakan laporan pemantauan bagi tujuan rekod, pelaporan dan penambahbaikan kualiti perkhidmatan kaunseling. Mengurus pegawai berprestasi rendah dan bermasalah
 5. Menyediakan cadangan keperluan alat-alat ujian dan inventori psikologi yang sesuai.
 6. Melaksana aktiviti program latihan dalam urusan pentadbir, interpretasi alat ujian dan inventori psikologi.

 

 

TUGAS PENOLONG PPD BIMBINGAN & KAUNSELING DAN KERJAYA MURID

 

MENGUMPUL DATA/MAKLUMAT PENYALAHGUNAAN DADAH.

 Perkara-Perkara Penting:

a)       Laporan penyalahgunaan dadah adallah sulit.

b)       Pengawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah hendaklah menganalisis data- data yang dihantar oleh sekolah dan memanjangkannya ke JPN.

c)       Dapatkan kerjasama dan Jabatan-jabatan dan agensi-agensi berkaitan.

 

MENGUMPUL DATA/MAKLUMAT GANGSTERISM 

Perkara-Perkara Penting:

a)       Laporan salahlaku gangsterism dan ala-gangstrerism adalah sulit.

b)       Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah hendaklah menganalisis data- data yang dihantar oleh sekolah dan memanjangkannya ke JPN.

c)       Dapatkan kerjasama dan jabatan-jabatan dan pertubuhan-pertubuhan lain.

 

MENGUMPUL DATA/MAKIUMAT PONTENG

 Perkara-Perkara Penting:

a)       Laporan penyalahgunaan ponteng adalah sulit.

b)       Pegawai Khas Pendidikan Pencegahan Dadah hendaklah menganalisis data- data yang dihantar oleh sekolah dan memanjangkannya ke JPN.

c)       Dapatkan kerjasama dan Jabatan-Jabatan dan pertubuhan-pertubuhan lain.

 

PEMANTAUAN KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Perkara-Perkara Penting:

a)       Memastikan Kaunselor PeIajar mengadakan khidmat bimbingan dan kaunseling di sekolah

b)       Memastikan Kaunselor Pelajar menjaankan khidmat bimbingan dan kaunseling secara individu dan kumpulan.

c)       Memastikan semua sekolah menengah mempunyai Kaunselor Pelajar.

d)       Memastikan semua sekolah memberi maklumat mengenai aktiviti khidmat bimbingan dan kaunseling.

e)       Menggerakkan Majlis Kaunseling Pelajar.

 

URUSAN UJIAN URIN

Perkara-Perkara Penting:

a)      Mencadangkan senarai sekolah terlibat pada awal tahun ke JPN.

b)      Dapatkan kelulusan daripada JPN dan AADK.

c)      Tentukan tarikh ujian bersama hospital  AADK dan JPN.

d)      Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar satu minggu sebelum ujian.

e)      Sampel urin dipungut oleh Pegawai Perubatan/Pembantu Perubatan Kanan/Pegawai AADK dan dibawa ke makmal.

f)       Dapatkan keputusan ujian 2 minggu selepas ujian.

g)      Maklumkan keputusan kepada PPD dan Pengetua/Guru Besar.

h)      Jika kes positif minta pihak sekolah siasat pelajar terlibat dan maklumkan kepada waris untuk tindakan lanjut.

i)       Bantu kaunselor memberi Kaunseling dan rujuk kepada pakar jika perlu.

j)       Kumpul maklumat perkembangan semasa pelajar terlibat untuk pemulihan lanjutan.

 

PEMANTAUAN KURSUS WAJADIRI/PEMBIMBING RAKAN SEBAYA/SKIM LENCANA ANTI-DADAH/PELAJAR BERISIKO/KEPIMPINAN/PENGAWAS

 Perkara-perkara Penting:

a)       Memastikan borang permohonan pesanan diisikan dengan lengkap.

b)       Menentukan perjalanan kursus mengikut jadual  yang ditetapkan.

c)       Memastikan pembekal menerima bayaran.

 

 MENGUMPULKAN MAKLUMAT PENGLIBATAN PELAJAR/GURU/PEKERJA DENGAN DADAH

Perkara-Perkara Penting:

a)       Menghantar Borang ADIUB ke JPN setiap 3 butan sekaLi Mac, Jun. Sept dan Disember.

b)       Pastikan borang Adiub I dan sekolah sampai tidak lewat I5hb Mac/Juni/Sept dan Disember.

c)       Pastikan Borang Adiub 2 sampai ke JPN sebetum 15hb bulan berikutnya. 
 

 

 DATA DISIPLIN DAN SALAHLAKU PELAJAR 

Perkara-perkara Penting:

a)       Borang Disiplin MR dihantar setiap bulan ke PPD sebelum 15hb setiap bulan.

b)       Borang Disiplin MR diteliti dan diambil tindakan susulan jika perlu.