Fungsi Unit Peperiksaan dan Penilaian

  • >Mengurus dan mengendalikan pelbagai peperiksaan awam dalam dan luar negeri.
  • >Membantu menguruskan pendaftaran calon peperiksaan.
  • >Memberi maklumat dan sokongan untuk pentauliahan pusat peperiksaan.
  • >Urusetia setiap program latihan penilaian.
  • >Mengurus dan mengendalikan pentaksiran sekolah.
  • >Mengurus keselamatan peperiksaan.
  • >Merancang, mengurus dan mengelola penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan dan penilaian peperiksaan.
  • >Menyelaras, memproses maklumat dan data sekolah / calon peperiksaan.
  • >Memberikan khidmat nasihat tentang peperiksaan awam.
  • >Memberi maklumat yang tepat, cepat dan jitu tentang peperiksaan.