Fungsi Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan, Pengurusan Kewangan