OBJEKTIF UNIT HEM

 

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA UNIT HEM

 

TUGAS PENOLONG PPD UNIT HEM

 

1. SPBT

Perkara-Perkara Penting

a)       Mengedarkan borang-borang yang ditetapkan ke sekolah; SPBT1A, SPBT1B, SPBTI7O, SPBT 190, BTBTR46O, BTBTB 460.

b)      Mengedarkan borang-borang Kew 300V untuk pelupusan.

c)       Mengedarkan borang laporan SPBT

 

                                                                                                     
2. PEMANTAUAN PINJAMAN BUKU SPBT 


Perkara-Perkara Penting

a)       Memastikan sekolah mematuhi arahan Kementerian Pendidikan Malaysia BBT.

b)      Memastikan prosedur permohonan bekatan buku SPBT dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

c)       Memastikan prosedur penerimaan bekalan buku dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

d)      Memastikan prosedur pengagihan buku kepada pelajar dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

e)      Memastikan prosedur pelupusan buku dipatuhi sepenuhnya oleh sekolah.

 

 

 3. PENGURUSAN RMT/PSS 

Perkara-perkara Penting

a)       PPD mendapatkan maklumat daripada JPN mengenai pengurusan RMT/PPS. 
          -      Jumlah murid layak setiap sekolah 
          -      Jumlah hari 
          -      Kadar yang diluluskan 
          -      Tarikh mula dan akhir

b)       Sekolah mengedarkan borang maklumat kelayakan waris kepada semua murid.

c)       Sekolah menapis dan menetapkan jumlah murid layak.

d)      Sekolah menetapkan pengusaha dan membuat perjanjian dengannya.

e)       PPD memantau perjalanan/pengurusan RMT/PSS.

f)        Sekolah menghantar Laporan dan masa ke masa.

g)       Mengadakan kursus/taklimat/bengkel kepada pihak sekolah/pengusaha bagi menjamin tahap keberkesanan dan keselamatan program tersebut kepada           murid yang terlibat.

 

 

4. PENGURUSAN KANTIN 


Perkara-perkara penting

a)       Sekolah mengeluarkan iklan tender kantin.

b)       Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pemilihan selepas tarikh tutup.

c)       Mengembalikan cagaran kepada yang tidak berjaya.

d)       Mengadakan penjanjian di antara pengusaha kantin yang berjaya dengan pihak   

          sekolah.

e)       Memantau penjalanan pengurusan kantin.

 

 

5. PENGURUSAN ASRAMA

 

Perkara-Perkara Penting

a)       Memastikan bilangan penghuni selaras dengan peruntukan kewangan.

b)      Pengusaha makanan mengikut prosedur tender dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

 

 

6. PEMANTAUAN PENGURUSAN BANTUAN DAN BIASISWA

 

Perkara-Perkara Penting:

a)       Memastikan semua sekolah mematuhi pekeliling.

b)      Memastikan pihak sekolah mengeluarkan borang permohonan biasiswa.

c)       Memastikan pihak sekolah memproses borang permohonan biasiswa.

d)      Memastikan pihak sekolah menyediakan senarai pelajar layak menerima biasiswa.

e)      Memastikan pihak sekotah menghantar senarai nama kepada pihak berkenaan.

 

 

7. MEMANJANG PERMOHONAN LAWATAN DALAM NEGERI KE JPN

 

Perkara-Perkara Penting.

a)       Permohonan lawatan dalam negeri mestilah mengikut Undang-Undang PeIancongan Sekolah 1957 dan dikemukakan kepada Pendaftar Sekolah sekolah dalam 6 salinan supaya sampai kepadanya 3 minggu bagi dalam negeri dan 5 minggu bagi luar negeri sebelum tarikh melawat/melancong.

b)       Lawatan dalam negeri bermaksud lawatan dalam negeri Kedah sahaja.

 

 

8. PENGURUSAN PERTUKARAN DAN PENEMPATAN PELAJAR

 

Penempatan Pelajar Tahun 1 Dan Tingkatan 1 
Aktiviti 
a)            Urusan Pengisian Borang (Borang KSM) 
b)            Urusan Penyemakan Borang 
c)            Urusan Penempatan Pelajar 
d)            Urusan Semakan Borang Dan Dokumen Berkaitan 
e)            Urusan Surat Menyurat

 

Penempatan Pelajar Tingkatan 4 Sains 
Aktiviti 
a)            Urusan Maklumat Pencapaian Pelajar Terutama Mata Pelajaran Sains Dan Matematik 
b)            Urusan Menyemak Keputusan PMR 
c)            Urusan Borang Permohonan Memasuki Aliran 4 Sains 
d)            Urusan Menempatkan Pelajar Yang Layak.

  

Penempatan Petajar Tingkatan 6 Bawah 
Aktiviti 
a)            Urusan Syarat dan Kriteria Layak Masuk Ke Tingkatan 6 
b)            Urusan Menyemak Keputusan 5PM 
c)            Urusan Mengetuarkan Surat Tawaran 
d)            Urusan Rayuan CaIon

 

Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi 
Aktiviti 
a)            TakLimat Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi 
b)            Urusan Mengedarkan Borang Prestasi 
c)            Urusan Mengumpul Borang Prestasi 
d)            Urusan Memasukkan Markah Prestasi 
e)            Urusan Panel Pergerakan Gaji

 

Pertukaran Pelajar 
Aktiviti 
a)            Pertukaran PeIajar Antara Negeri 
b)            Pertukaran Pelajar Antara Daerah 
c)            Pertukarar Pelajar Dalam Daerah 
d)            Urusan Semakan Borang dan Dokumen Berkaitan 
e)            Urusan Surat Menyurat